יחידות חיל האוויר

יחידות אחזקה

סמל יחידת לה''ב גרסה 1
סמל יחידת לוגיסטיקה, הנדסה ובקרה - לה"ב 18
סמל בסיס 108 גרסה 1
סמל בסיס 108
סמל יחידת אחזקה אווירית - יא''א 22 גרסה 1
סמל יחידת אחזקה אווירית - יא"א 22
סמל יחידת אופק 324 גרסה 1
סמל יחידת אופק 324

יחידות לה"ב - לוגיסטיקה, הנדסה ובקרה

סמל מחש''א - מחלקת חימוש אווירי גרסה 1
סמל מחש"א - מרכז חימוש אווירי 5633
סמל יחידת אר''ז גרסה 1
סמל יחידת אחזקת רכב זרועית - אר"ז
סמל ישמ''ת 666 גרסה 1
סמל היחידה לשליטה מרכזית לתחזוקה - ישמ"ת 666
סמל יחק''ל גרסה 1
סמל יחידת הקישור והלוגיסטיקה - יחק"ל 8832

יחידות בסיס האלקטרוניקה והתקשוב - 108

סמל י''ק - יחידת קשר 502 גרסה 1
סמל י"ק - יחידת קשר 502
סמל יחידת תפעול והנדסה גרסה 1
סמל יחידת תפעול והנדסה - תוה"ן
סמל יחידת מופ"ת גרסה 1
סמל יחידת מערכות ופיתוח תחזוקה - מופ"ת
סמל יחידת מתנ''מ 5656 גרסה 1
סמל מרכז תחזוקת נשק מתוחכם - מתנ"מ 5656
סמל יחידת האינטגרציה גרסה 1
סמל יחידת האינטגרציה
גדוד קשר 533 גרסה 1
סמל גדוד קשר 533
סמל טייסת מסווגת גרסה 1
סמל טייסת מסווגת
סמל יחידה 555 עורבי השחקים גרסה 1
סמל יחידה 555 - 'עורבי השחקים'
סמל יחידת החילוץ 669 גרסה 1
סמל יחידה 669 - 'יחידת החילוץ והפינוי הקרבי בהיטס'
סמל יחידת שלדג 5101 גרסה 1
סמל יחידת שלדג 5101
סמל היחידה לאבטחת מטוסים בחו''ל גרסה 1
סמל היחידה לאבטחת מטוסים בחו"ל
סמל יחידת אס''מ 5708 גרסה 1
סמל יחידת אס"מ 5708
סמל הצוות האירובטי גרסה 1
סמל הצוות האירובטי בחיל האוויר
סמל יחידת יה''ק 5700 גרסה 2
סמל יחידת הנחתה קדמית - יה"ק 5700
סמל יחידה 157 היחידה שבעמק גרסה 1
סמל יחידה 157 - 'היחידה שבעמק'
סמל יחשת''פ גרסה 1
סמל היחידה לשיתוף פעולה - יחשת"פ 5620
סמל יש''מ 333 גרסה 1
סמל היחידה לשליטה ומבצעים - יש"מ 333
סמל יחידת ההעמסה 757 גרסה 1
סמל יחידת פקחי העמסה 757
גדוד קשר 533 גרסה 1
סמל גדוד קשר 533
סמל טייסת מסווגת גרסה 1
סמל טייסת מסווגת
סמל יחידה 555 עורבי השחקים גרסה 1
סמל יחידה 555 - 'עורבי השחקים'
סמל יחידת החילוץ 669 גרסה 1
סמל יחידה 669 - 'יחידת החילוץ והפינוי הקרבי בהיטס'
סמל יחידת שלדג 5101 גרסה 1
סמל יחידת שלדג 5101
סמל היחידה לאבטחת מטוסים בחו''ל גרסה 1
סמל היחידה לאבטחת מטוסים בחו"ל
סמל יחידת אס''מ 5708 גרסה 1
סמל יחידת אס"מ 5708
סמל הצוות האירובטי גרסה 1
סמל הצוות האירובטי בחיל האוויר
סמל יחידת יה''ק 5700 גרסה 1
סמל יחידת הנחתה קדמית - יה"ק 5700
סמל יחידה 157 היחידה שבעמק גרסה 1
סמל יחידה 157 - 'היחידה שבעמק'
סמל יחשת''פ גרסה 1
סמל היחידה לשיתוף פעולה - יחשת"פ 5620
סמל יש''מ 333 גרסה 1
סמל היחידה לשליטה ומבצעים - יש"מ 333
סמל יחידת ההעמסה 757 גרסה 1
סמל יחידת פקחי העמסה 757
סמל ירפ''א - יחידת רפואה אווירית 112 גרסה 1
סמל ירפ"א - יחידת רפואה אווירית 112
סמל ממח''א 111
סמל מפקדת מחנה חיל האוויר - ממח"א 111
סמל יחידת שה''ד 339 גרסה 1
סמל יחידת שירותי הדרכה - שה"ד 339
סמל יחידת שט''ל 121 גרסה 1
סמל יחידת שירותים טכנולוגיים למודיעין - שט"ל 121
סמל טייסת מנ''ט - מרכז ניסויי טיסה 5601 גרסה 1
סמל טייסת מנ"ט - מרכז ניסויי טיסה 5601
סמל יקת''א - יחידת קישור לתעשייה 8832 גרסה 1
סמל יקת"א - יחידת קישור לתעשייה אזרחית 8832
סמל מא''ש מרכז אחסנה ושינוע גרסה 1
סמל מא"ש - מרכז איחסון ושינוע
סמל יחידת ממד''ס - מערכות מידע הנדסיות גרסה 1
סמל יחידת מיכון מערכות מבצעיות והנדסיות - ממד"ס 5611
סמל ינ''ט - יחידת ניסוי טילים 151 גרסה 1
סמל ינ"ט - יחידת ניסוי טילים 151
סמל יחידה 180 גרסה 1
סמל יחידה 180
סמל בית מלאכה - בי''מ 225 ביחידת האחזקה האווירית - יא''א 22 גרסה 1
סמל בית מלאכה 225 ביחידת אחזקה אווירית - יא"א 22
סמל בית מלאכה - בי''מ 220 ביחידת האחזקה האווירית - יא''א 22 גרסה 1
סמל בית מלאכה 220 ביחידת אחזקה אווירית - יא"א 22
סמל טייסת ניסוי 216 גרסה 1
סמל טייסת הניסוי 216 ביחידת אחזקה אווירית - יא"א 22
סמל יצמ''ח 230 גרסה 1
סמל יחידת הנדסה ובחינה - יה"ב 230
סמל יחידת מלפ''ט גרסה 1
סמל מנהל פריטי אוויר - מפ"א 5719
סמל יחידה 155 גרסה 1
סמל יחידה 155
סמל יחידה 153 גרסה 2
סמל יחידה 153 - 'היחידה שבעמק'
סמל יחידה 557 גרסה 1
סמל יחידה 557
סמל יחידת תצ''מ 5707 גרסה 1
סמל יחידת תצפיות מיוחדות - תצ"מ 5707
סמל תובלת סער ומסוקים - תלס''ם גרסה 1
סמל תובלת סער מסוקים - תלס"ם
סמל יחידת מוצבי שליטה קדמיים - משל''ק גרסה 1
סמל מוצבי שליטה קדמיים - משל"ק
סמל יחידת ההנדסה גרסה 1
סמל יחידת ההנדסה
סמל יקת''א - יחידת קישור לתעשייה 8832 גרסה 1
סמל יקת"א - יחידת קישור לתעשייה אזרחית 8832
סמל מא''ש מרכז אחסנה ושינוע גרסה 1
סמל מא"ש - מרכז איחסון ושינוע
סמל יחידת ממד''ס - מערכות מידע הנדסיות גרסה 1
סמל יחידת מיכון מערכות מבצעיות והנדסיות - ממד"ס 5611
סמל ינ''ט - יחידת ניסוי טילים 151 גרסה 1
סמל ינ"ט - יחידת ניסוי טילים 151
סמל יחידה 180 גרסה 1
סמל יחידה 180
סמל בית מלאכה - בי''מ 225 ביחידת האחזקה האווירית - יא''א 22 גרסה 1
סמל בית מלאכה 225 ביחידת אחזקה אווירית - יא"א 22
סמל בית מלאכה - בי''מ 220 ביחידת האחזקה האווירית - יא''א 22 גרסה 1
סמל בית מלאכה 220 ביחידת אחזקה אווירית - יא"א 22
סמל טייסת ניסוי 216 גרסה 1
סמל טייסת הניסוי 216 ביחידת אחזקה אווירית - יא"א 22
סמל יצמ''ח 230 גרסה 1
סמל יחידת הנדסה ובחינה - יה"ב 230
סמל יחידת מלפ''ט גרסה 1
סמל מנהל פריטי אוויר - מפ"א 5719
סמל יחידה 155 גרסה 1
סמל יחידה 155
סמל יחידה 153 גרסה 2
סמל יחידה 153 - 'היחידה שבעמק'
סמל יחידה 557 גרסה 1
סמל יחידה 557
סמל יחידת תצ''מ 5707 גרסה 1
סמל יחידת תצפיות מיוחדות - תצ"מ 5707
סמל תובלת סער ומסוקים - תלס''ם גרסה 1
סמל תובלת סער מסוקים - תלס"ם
סמל יחידת מוצבי שליטה קדמיים - משל''ק גרסה 1
סמל מוצבי שליטה קדמיים - משל"ק
סמל יחידת ההנדסה גרסה 1
סמל יחידת ההנדסה
סמל בי״מ משא״ב
סמל בית מלאכה משא״ב
סמל מחלקת צב״ד סטנדרטי גרסה 1
סמל מחלקת צב״ד סטנדרטי ביחידת מופ״ת

דברו איתנו!