סמל טייסת 'נווטי תובלה ומכוננים' – נתו"ם בבית הספר לטיסה

סמל טייסת ראשוני נווטי תובלה ומכוננים - נתו''ם בביס''ט 12 גרסה 1

מספר יחידה:

ללא

תיאור הסמל:

סמל טייסת 'נווטי תובלה ומכוננים' - נתו"ם בבית הספר לטיסה, הסמל נענד על ידי סגל הטייסת וחניכיה בשלב הרלוונטי בהם נמצאים: ראשוני או מתקדם

תקופת השימוש בסמל:

התקופה המודרנית (היום-1990)

גרסה:

1

מספר קטלוגי באתר:

3575

לקריאה נוספת:

גרסאות נוספות לסמל:

ללא גרסאות נוספות